Bakgrunn: Skoleprogrammet Zippys venner er et internasjonalt, forebyggende og mestringsbasert program for barn i første klasse på barneskolen. Et av målene i programmet er at barna skal lære å identifisere og snakke om følelser. Tidligere studier av programmet viser at barn, etter at de har deltatt i programmet, har flere  venner livet Barns skolehverdag kan bli bedre med enkle midler. Programmet Zippys venner gir bedre klassemiljø og mestringsstrategier for norske andreklassinger. flørtete vitser Zippys venner. Nokre av dykk har spurt kva Zippys venner er. Det er eit undervisningsprogram som har som mål - å identifisere og snakke om følelser - å meistre problem som elevane møter til dagleg - å støtte andre når dei har det vanskeleg. Programmet er basert på historier om pinnedyret Zippy og vennane hans.25. aug 2010 Førebyggjande psykisk helse m/ Zippys venner. og "Alle har en Psykisk helse". Helsestasjon for ungdom. * Helsesøster III: Skulehelsetenesta på Fitjar Vidaregåande Skule 2 dagar pr veke. + Øvrabygda og Sælevik barneskule. * Jordmor: Svangerskapskontroll + heimebesøk. Helsestasjon for ungdom. single side undercut 12. okt 2017 PSYKISK HELSE I SKOLEN, Venn1. Det foreslås å videreføre 19,8 mill. kroner tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. I 2016 gikk tilskuddet til Voksne for barn (Drømmeskolen og Zippys venner), Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (Alle har en psykisk helse og Hva er det med Monica), Høgskulen i Sogn 

Tilstandsrapport for grunnskole - Kragerø kommune

Programmet Zippys venner brukes på småtrinnet. - Klassemøter som er tidfestet på planen. Arbeide med temaet mobbing i klassen. - Klasseregler. - Lese barne- og ungdomslitteratur om emnet. - Bruke rollespill/ dramatisering for å sette seg inn i mobber/ den som er utsat sin situasjon. Diskusjoner. - Bruk av kollektiv ros.27. jun 2017 Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner. line dater norge online 19. jun 2017 Flere av skolene våre deltar i programmet Zippys venner, et program med vekt på Følelser, Kommunikasjon, relasjoner og konfliktløsning. Selv om psykisk lidelse og stress ikke nødvendigvis diskriminerer mellom levekårssone og sosial status, er det likevel slik at det gjerne er flere beskyttelsesfaktorer i de  y møte dameron 30. jun 2008 3. Basisgruppe i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige elever. Ressursene til grunnleggende norskopplæring sees i sammenheng og samles til en basisgruppe med egen kontaktlærer. 4. Zippys venner, Arbeid i fht elevenes psykiske helse rettet mot elever i 1 – 2. klasse. Gjennomføres sammen.

3. nov 2015 sier de fra til de voksne på skolen. Skolen har en handlingsplan når det gjelder mobbing. Vi er en Zippy-skole, og det betyr at vi som Zippy-venner fra 1. trinn har fått lære om hvordan vi identifiserer og snakker om følelser, mestrer dagliglivets problemer og hvordan vi støtter andre som har det vanskelig.18. apr 2016 Nyttige verktøy i møtet med barn og ungdom. - Zippys venner. - Drømmeskolen. - Ungt Nettverk. - Frivillige/ Talspersoner. - Kurs og seminarer. - Bekymringstelefon. 15. Foredrag av Cathrine Langfjell Torsvik, Akuttnettverket 18.04.16. Nyttige verktøy i møtet med barn og ungdom  b norske datingsider lister Hjelp til å omsette sine lederegenskaper positivt. Ros når de viser positive lederegenskaper og evne til empati. Lag arenaer der de kan øve og reflektere over gode samspill. (Det er mitt valg, Steg for Steg, Zippys venner osv) Rollespill m.m. Skap forutsigbarhet og ingen rom for at de «spiller seg ut», unngå sosiale vakum. voksen dating uk Invitasjon til workshop om Zippys venner. Skrevet av: Trond Einar Persen Dato: 17.03.09 14:55. Psykisk helse i skolen og Voksne for Barn inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark skoler, PPT og helsesøstre i Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Kvalsund og Måsøy til workshop over to dager. TID:  

31. mar 2009 Skolen er med i et prosjekt som kalles Zippys venner. Zippy er et pinnedyr som brukes i undervisningen der målet er at elevene selv skal komme med løsningsforslag på problemer som dukker opp i historier rundt Zippy og vennene hans. I Bodø er ti skoler med i prosjektet, mens det på landsbasis er 170.Folkvang skole har Haldens fineste beliggenhet. elske de zeeuw van dalfsen 11. sep 2017 Zippys venner (1.-); Mitt valg (4.-); Digital dømmekraft (4.-); Kontinuerlig arbeid med ønsket elevatferd gjennom skoleregler, klasseregler og månedens fokus; Alle klasser har satt av en time pr uke med kontaktlærer til arbeid med skolemiljøet (klassens time); 1.- har avsatt økter til å  ledige thai damer Forside · Om kommunen · Avdelinger · Skoler i Bergen · Haukeland skole · Bildeseksjon; Zippys venner. Haukeland skole. Meny. Siste nytt · Om skolen Undermeny. Skolens planer · Skolebibliotek · Skolehelsetjeneste · SFO · Råd og utvalg · Etter skoletid · Ferie og fridager · Kvalitetstall · Tjenester og skjema · Arbeidsplaner 

Tema om klassemiljøet på teammøter hver måned. Elevrådet har mobbing som tema på alle møtene. Elevundersøkelse/trivselsundersøkelse en gang i løpet av året. Art. Zippys venner. Helsesøster tilgjengelig hver mandag. Trivselsprogrammet med to valgfrie aktiviteter i storefri mandag, tirsdag – torsdag og fredag.”Zippys venner”, 1. årstrinn. • ”MOT”, benyttes ved Eidskog ungomsskole, Eidskog kommune ønsker i 2011 å bli ”et lokalsamfunn med MOT”. • Elevinspektører, gjennomføres ved Eidskog ungdomsskole. • Elevmegling, sporadisk og ikke systematisk gjennomført. • ”SMART i Eidskog” – et prosjekt i samarbeid med NAV. finn kjæreste yvi 23. mar 2017 Noen eksempler på søkere som har fått penger er På sykkel i Telemark som får 20 000 kroner til sykkelopplæring og sykkelkurs for innvandrerkvinner. Organisasjonen Voksne for barn (arbeid med psykososialt miljø i skolene, psykologisk førstehjelp og skilsmissegrupper, Zippys venner) er tilgodesett med  singel meny jobb Zippys venner er: • Et forebyggende program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. • Gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på. • Effektevaluert (evidensbasert). • Beregnet på 6 - 8 åringer i barneskolen. • Forankret i teori omempiri om tidlig 

27. jun 2017 Voksne for Barn og Folkehelsekoordinator i Hedmark og Oppland fylkeskommuner inviterer skoler i Hedmark og Oppland til workshop Zippys venner.20. feb 2017 Zippys venner, TL, ART, Kjærlighet og grenser, Jentesnakk, MOT. MOT- coach Karl Fredrik Sjøli orienterte om MOT- arbeidet på skulen slik det har utvikla seg dette skuleåret etter at skulen utdanna eigne MOT-coachar. Skulemiljøutvalet drøfta tankar om korleis MOT kan utviklast vidare slik at alle elevar. date russiske jenter Programmet har som mål å lære barna å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn. e kontakt match Klassesamtalar. - Det skal arbeidast systematisk med sosial åtferd, både med omsyn til kartlegging og førebygging. - Dersom ikkje anna er avtalt med leiinga, skal ein nytte eit godkjent plan for dette arbeidet. Klassestyrar kan til dømes vurdere at særskilte tiltak er naudsynte i ein periode. - Programmet Zippys venner for A- 

selvmordsforebyggende plan for tana kommune 2014

Zippys venner. - å mestre ensomhet og avvisning. Kunst og håndverk. Brodere. Samisk/finsk. Leksehjelp. Leksehjelp. Lekser: Lekse til tirsdag: Matte: merket side i matteboka/eget ark. Norsk: les s.66, 67. Lekse til onsdag: Norsk: les s.68,69. Lekse til torsdag: Norsk: les s.70,71. Lekser til fredag: Norsk: Eget ark Bokstavhus Nokre skular har Trivselsprogrammet, andre noko liknande (t.d. Fjellravnane). Sosial kompetanse: (t.d. Zippys vener 1.-, MOT 8.-, elevråd). empati; samarbeid; selvhevdelse; selvkontroll; ansvarlighet. Psykisk helse (å fremme god psykisk helse). T.d. Zippys venner, MOT); Heim-skule samarbeid (startsamtalen  y treffe jenter på nettet 6. feb 2017 gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd. Hele året. Cumulus. Barns rettigheter. Ulike aviser. Zippys venner. Utforme klasseregler i felleskap. Rollespill med konfliktløsing. Klassesamtaler og. ekteskap sakrament

Hvem burde se og oppdage? Venner. Barnet. Mor/Far. Andre? Helsevesen. Skole. Familie. Page 7. • Offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, leger, sykepleiere Zippys venner / Drømmeskolen. • Gratis program og opplæring for skoler. Page 25. Hvorfor endte min historie bra? • Mestring, motivasjon og glede.ZIPPYS VENNER. 3. Voksne for Barn har tro på at barn kan rustes for de påkjenninger og utfordringer de møter i livet. Ved å la barna være med å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg selv og egne styrker. De utvikler evne til å ta hånd om seg selv og andre. Forskning viser at et godt læringsmiljø er avhengig av  sukker.no gult hjerte 20. sep 2017 På foreldremøtet torsdag ber orienterte kontaktlærar heilt kort om at startar med Zippys venner i veke 38. Gutane samlast kvar måndag og jentene i kvar onsdag med Marie Sofie. Elevane som ikkje er på Zippys venner, har oppfølging i norsk med Norunn. De kan lese meir  samlivsbrudd gaver 14. jan 2016 Zippys venner og Kunnskapsløftet (06), sammenfallende mål. Mål med Zippys venner: * å identifisere og snakke om følelser * å mestre dagliglivets problemer * å støtte…

Barneskolen – Zippys venner; Ungdomsskolen – ALLE HAR EN PSYKISK HELSE. (). PSYKISK HELSE : opplæringsprogrammer i grunnskolen. Forebyggende arbeid Psykisk Helse : Ressursteamet/grunnskoleteamet: - Et komprimert og en revidert utgave av Psykisk Helse i skolen programmet Skolen som psykisk helsefremmende organisasjon. – Organisasjonsindikatorer på psykiske helse. – Identitet, mening, tilhørighet, mestring, sosial støtte, sosialt nettverk. • «Psykisk helse i skolen». – Godt dokumentert, svakt implementert. • F. eks Zippys venner, VIP. • Psykisk helse på læreplanen i barnehage og grunnskole. match dating evenings Tilskuddsmottakere i 2017. Zippys venner · Venn1 · Drømmeskolen · Hva er det med Monica? Alle har en psykisk helse · Olweus-programmet · Mitt liv skolen · MOT · Rosa kompetanse · Trygg læring · VIP · KLAPP, Høgskulen i Sogn og Fjordane. skriv ut del på facebook del på twitter  single side leg press Eksempel på universelle tiltak: 'Zippys venner': (Barneskolen) Programmet har positiv effekt på mestring og barnas psykiske helse. VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen)-Videregående skole; å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke 

18. sep 2017 Arbeidet mot mobbing skal være et felles ansvar for alle ansatte på skolen. Følges opp systematisk i alle fag gjennom hele skoleåret. Egne undervisningsopplegg for å utvikle sosiale ferdigheter og gode holdninger: Zippys Venner for 1.-4.årstrinn; Kjærlighet og grenser for 7.årstrinn. MOT for 8.-10.årstrinn.Zippys venner er eit undervisningsprogram som har som målsetjing å lære barn: - å identifisere og snakke om kjensler - å meistre utfordringar og problem i dagleglivet - å støtte andre som har det vanskeleg. Kontaktlærarane i 1. og 2. klasse har vore på kurs i "Zippys venner" og startar opp med dette undervisningsopplegget  interracial dating rhode island Zippys venner. Nå kan du se bilder fra på førstesiden til hjemmesiden til Zippys venner. Disse sidene er videreutviklet, og her kan du finne mye interessant stoff om Zippys venner. Du finner bl.a tips til hvordan man kan følge opp temaene hjemme:-) Les mer her · Tilbake. Loading. Drevet av Moava. | Lenker for  jakten på kjærligheten odd arild 11. aug 2017 25/9. 1800-2000 SFO. Nettverk for sosiallærere og miljøterapeuter. 2/10. 1330-1530 Skole. Zippys venner workshop (Påmelding via Voksne for barn). 26.-27/9 el 2.-3./10. 0930-1530. 0830-1515. Skole. Psykologisk førstehjelp (Påmelding: enn@). 25/10. 0900-1530 Skole.

9. sep 2017 apply online for Nasjonal programmedarbeider i Zippys venner job in Oslo October 2017. Discover all information about Organisasjonen Voksne for Barn recruitment plus job vacancy in #c3acb64de044448f.22. nov 2017 Det kan nevnes at alle skolene gjennomfører det internasjonale opplegget «Zippys venner» på 1.- 4. trinn. Opplegget er evidensbasert og erfaringene viser at det både styrker elevens psykiske helse og virker forbyggende mot mobbing. Skolene har tilsvarende opplegg både på mellomtrinnet og  no date citation Hatteng skole i Storfjord kommune, Nord-Troms. 1-10 grunnskole med en klasse på hvert trinn. dating.dk plus profil Zippys venner. ”En gang fikk broren min mye mer godteri enn det jeg fikk. Da ble jeg skikkelig nervøs”. Historien om førsteklassingen i Flekkefjord som hadde lært om følelsene nervøs og sjalu, får fram smilet hos lærere, helsesøstre og PPT-veiledere. De er samlet for å dele erfaringer med bruk av programmet Zippys venner 

Zippys venner - Partnership For Children

Totalt 39 ungdommer fra sytten nasjonaliteter medvirket i høringen. Dette dannet utgangspunktet for rapporten Barn i Norge 07, som 10. november 2007 ble overlevert daværende helseminister Sylvia Brustad og daværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Skoleprogrammet Zippys venner og Step drives Som en del av skolens plan for et godt læringsmiljø, innførte vi Zippys venner på første og andre trinn fra høsten 2014. Fra høsten -15 videreføres programmet på de laveste trinnene og på trinn 3. møteplassen cafe kongsberg Haldningsskapande arbeid er mellom dei viktigaste oppgåvene i skulen. Korleis kan vi hjelpe elevane til å bli "gagns menneske", som det heitte i gamle dagar? I skulen har vi dette perspektivet heile tida, men vi har også eit par program gåande som tar opp haldningsskapande emne etter ein fast plan. Zippys venner er eit  sjekking kurs Tiltak. Tidsrom. Ansvarlig. ”Zippys venner”*, 1. klasse. Årlig. Rektor ved de ulike skolene. * Zippys venner er et kunnskapsbasert forebyggende program for å lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Det gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på.

Som ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse, ble det utviklet flere opplæringsprogrammer med tema psykisk helse tilpasset grunnskolen og videregående opplæring. Her kan du blant annet finne programmene Alle har en psyksik helse og Zippys venner. Programmene er lagt ut på  11. mar 2013 Sammendrag. Innledning: Zippys venner er et undervisningsprogram rettet mot elever i første til fjerde klasse. Programmets overordnede mål er å fremme psykisk helse og å forebygge emosjonelle vansker gjennom å styrke barns evne til å mestre dagliglivets problemer (stressmestring). Parallelt med dette  free dating jaipur 27. aug 2015 zippys venner. supplerende aktiviteter til grunnprogrammet Tilpasset undervisning. Forord til norsk utgave Dette heftet er et supplement til grunnprogrammet i Zippys venner. Heftet brukes sammen med grunnprogrammet. Hovedformålet med heftet er å gi lærere/ spesialpedagoger materiell som gjør det  s dårlig kjæresten

barnehage og «Zippys venner» i skolen, og hjemmene inkluderes i arbeidet. Marker kommune er en. MOT-kommune (). Barnehagen benytter seg av «Mitt valg». På barnetrinnet bruker skolen programmet «Steg for steg». På 7.- gjennomføres MOT-programmet som tar for seg alle valg ungdommer står 1B og 1D har avslutning i forbindelse med Zippys venner. Dette skoleåret har 1. trinn jobbet med Zippys venner. Zippy er et pinnedyr som har fulgt oss gjennom hele skoleåret. Denne torsdagen koste vi oss med Zippy fest:-). Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på  russiske revolusjon første verdenskrig Zippys venner; effekter av et universelt stressmestrings program for 6-8 åringer. Mette Ystgaard og Solveig Holen. Seksjon for epidemiologi og forebygging, RBUP Øst og Sør  hvor mye koster sukker på kiwi 04.02.09. Skolen blir en psykiatrisk klinikk. – om spørreskjemaer sponset av legemiddelselskap. Av Elsa Wendel Adalbéron. Zippys venner er navnet på en spørreundersøkelse i skolen. Det heter seg at det er et ”forebyggingsprogram for å styrke barns psykiske helse og deres evner til å mestre hverdag og motgang.

Zippys venner er et universalforebyggende program som retter seg mot barn i barneskolen (1-4 trinn) der det overordnede målet er å fremme god psykisk helse og forebygge emosjonelle er et universalforebyggende program som retter seg mot elever i den videregående skole der skolen, skolehelsetjenesten Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. 2016, Gyldendal Akademisk. UIT, UIO, RBUP, UISVitenskapelig antologi/Konferanseserie. Cristin logo. Cristin Web Interface 2.9.12.9.1. Til toppen av siden. API · Kontakt oss i Cristin · Om Cristin · Informasjonskapsler. logo Kunnskapsdepartementet og Helse- og  samleie keisersnitt Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Valgordninger Det er opp til hver enkelt skole  kontaktannonser bergen pris Klasseledelse (1). Kontaktlærer/ klasselærer. Rektor. Zippys venner (2) oppstart senest vinterferie. To moduler gjennomføres. Kontaktlærer. Rektor. Veiledning/erfaringsdeling (3) ift. programmet Zippys venner. Gjennomføres samlet for alle trinn høst og vår. Byggende barne- og ungdomsarbeider i skolen. Kontaktlærer deltar.

Det er inngått en avtale mellom Kvaleberg skole og Voksne for Barn om deltakelse i Zippys venner, et skoleprogram for 1-4. trinn som gir økt mestring og bedre skolemiljø. Målene i Zippy er å lære barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig. Zippy for 1.11. aug 2010 De utrolige årene er et amerikansk veiledningsprogram beregnet på barn i alderen 0 til 12 år og deres foreldre, lærere, barnehagepersonale og andre ressurspersoner som jobber med barn i den aktuelle aldersgruppen. Zippys venner er et program rettet mot alle 1. og 2. klasseelever som fokuserer på. egospodarka kontakt 5. mar 2016 Artikkel om Zippys venner gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus blad. true match foundation norge 8. mar 2011 Zippy-reglene som: «Ikke si stygge ting», «Tenk på fine ting som dere kan si til andre» og «Du behøver ikke si noe hvis du ikke har lyst» kan gi noen og hver en bedre hverdag. Det gir samhold og trygghet å snakke om både fine og dumme ting i Zippyringen en gang i uka. Følelser i Fokus. «Zippys venner» 

Book Zippys Venner Vfb (PDF, ePub, Mobi) - Fasfa

Regional kompetansetjenste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. [Skriv inn tekst]. ZIPPYS VENNER. RKT har i samarbeid med Voksne for Barn (VfB) og. Statped sørøst gjennomført en lærerundersøkelse om inkludering av barn med diagnosene ADHD, ASF, TS og. jenter di derre chords 10:15-11:15 Zippys venner som inkluderende metode for å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Muligheter og utfordringer for barn i autismespekteret innenfor rammen av et slikt program. Mental health and inclusion. -Does the program of «Zippy's friends» include students with ADHD, ASD and. Tourette  slett meg selv On May 19, 2015 Mette Ystgaard published: Internasjonalt samarbeid om evaluering av skoleprogrammet Zippys venner.

Meld på · Hilde Elvevold Randgaard · Invitasjon. INSPIRASJONS-SAMLING. for skoler med Zippy-avtale i Tingvoll og omegn. Onsdag 2018, Tingvoll Økopark, Meld på · Solrun Hafsås · Invitasjon. INSPIRASJONS-BOOST. for ressurspersoner som har erfaring med Zippy og som har avtale med Voksne for Barn.Zippys venner. zippylogo Zippys venner er eit undervisningsprogram som vert brukt i 1. og 2. klasse på skulen vår. Måla i Zippy er å identifisere og snakke om kjensler, å meistre dagleglivet sine problem og å støtte andre som har det vanskeleg. Grunnprinsipp: Positiv dugleik vert forsterka; Det finns ikkje riktige eller gale  i single damer oslo 2017 Foreldremøte. Valg av klassekontakt. Kontaktlærer. Kristendomsdag for 1.-3. trinn i kirken. Klassens lærere/assistenter i samarbeid med. Ryenberget menighet. Elevsamtaler med kontaktlærer. Kontaktlærer. April. Zippys venner, modul 5: Å takle forandring og tap. ▫ Forandringer og tap er en del av livet. ▫ Å mestre dødsfall. norske datingsider quiz Voksne for Barn har tro på at barn kan rustes for de påkjenninger og utfordringer de møter i livet. Ved å la barna være med på å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg selv og egen styrke. Slik utvikles deres evne til å ta hånd om seg selv og andre. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet. Zippys venner i 

22. feb 2016 Zippy-programmet. Zippys venner. Elevene er satt sammen i grupper slik at de passer best mulig sammen. Innholdet i timene i de ulike gruppene varierer, men temaene er like. Zippys venner-programmet følges, men vi har lagt til flere timer og tilpasset noe av innholdet til våre elever. Det er viktig med Zippys venner. - et skoleprogram for 1.4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø. Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Voksne for Barn har siden 1998 arbeidet med tiltak i skolen som har som mål å skape et godt psykososialt miljø, og som fremmer barns og  date ideer oslo forhold nynorsk Zippys venner. Undervisningsopplegg for 1.–4. trinn i barneskolen om følelser, om mestring og om å være en god venn. Materialet består av seks fortellinger, billedplansjer, en manual for lærere og et instruksjonshefte for lærere, utviklet av organisasjonen Voksne for Barn. For mer informasjon om materiale og bestilling, 

6133 Lauvstad Rektor: Else Lill Riise Tlf. rektor: 70 05 50 64. Tlf. lærarrom:70055052. Tlf SFO: 45393336 e-post til skulen · ord@ · PedIT for Volda > Skular > Dalsfjord skule > Nyttige lenkjer > Zippys venner. Zippys venner. ?id=1434 · Mest lærestoff i Innkalling til foreldremøte. Det vert foreldremøte onsdag 18. september, klokka 18.00. Heile møtes på klasserommet til 2A (rett over gongen for vårt) til felles informasjon om "Zippys venner", ved rektor. Etter dette deler me oss, og held fram med møtet på klasserommet til 2B. Om du har innspel til saker du vil ta opp på  dating kristiansand wikipedia ZIPPYS VENNER INVITASJON TIL WORKSHOP ZIPPYS VENNER Program for 1.- 4.årstrinn i grunnskolen Voksne for Barn inviterer skoler i Hordaland til workshop over to dager: TID: 22. juni og 23. september 2015 STED: Nøstet, Bergen MÅLGRUPPE: Lærere, helsesøstre og pp-rådgivere/veiledere i kommunen som skal  c deilige damerica Hjelteryggen skole. Læring og utvikling i fellesskap. Abonnere på aktuelt · Hjelteryggen skole · Lekeplass Hjelteryggen skole · Hjelteryggen skole. <; >. Framside Meny ↓. Gå direkte til hovedinnholdet. Gå direkte til sekundærinnholdet. Hjem; Bilder. 6. klasse – utstilling kniver · Aktivitetsdag Ågotnes juni 2017 · Gymsalen 

9. jan 2017 « Zippys venner», et tiltak på 1.- 4. trinn, og har som mål å bedre barns psykiske helse og å hindre mobbing.21. nov 2017 Zippys venner. Dette skuleåret har småskulen gjennomført undervisningsmateriell Zippys venner for å betre bornas evne til å takle vanskar og utvikle sjølvkjensla og sosiale ferdigheiter. Her er bilete frå avslutningsseremonien til 1. og 2. klasse. Dei laga kroner og fekk utdelt diplom. zippis vener 2. menna r. clatworthy 19. okt 2016 Zippys venner. Vennebenk. Trivselsprogram. Styrke tilsyn i friminutt (se Ta Grep heftet). «Støttegrupper mot mobbing kan representere et fristed og gi hjelp og støtte til elever som har vært utsatt for mobbing.» • Løsningsfokusert. • Fristed. • Inkluderende. Ta Grep heftene som kan lastes ned fra  single jenter molde 16 Apr 2017 - 4 minZippysong singback by Organisasjonen Voksne for barn & Zippys venner from the

Zippys venner - PedIT for Volda

Undervisningsopplegget er bygget rundt pinnedyret Zippy, gutten Tig og vennene hans. Gjennom 24 undervisningsleksjoner følger barna Zippy og vennene i gode og onde dager. Programmet fokuserer på tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og mestring, og er på Hidra skole rettet mot 1. klasse. Hovedmålet er  dating stavanger kommune Zippys venner. – et program for 1. årstrinn i barneskolen. 3. Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna. ○ å identifisere og snakke om følelser. ○ å mestre dagliglivets problemer. ○ å støtte andre som har det vanskelig. 6 moduler 24 timer/leksjoner. Programmet baseres på historier om pinnedyret Zippy og  sms dating norge odense ?gdat&keyword=zippys+venner+viderefring Zippys venner videreføring Tre dager til endes markerer skolen at de er ferdig med Respekt-perioden. Mange gode rutiner var arbeidet inn, blant annet: like klasseromsregler 1. Programmet er solid faglig og forskningsmessig forankret. Dette skapte 

22. feb 2006 1. klasse på Hoffsvangen har kommet halvveis i undervisningsopplegget. Modul fire handler om konfliktløsning, og forleden var temaet mobbing. Ut fra ulike fortellinger om "Zippy" og vennene hans, diskuterer lærer Hege Grini temaet med elevene. Hva er forskjellen på mobbing og erting? Hva betyr 17. jan 2017 Eksempler: Zippys venner, klasseledelse, mobbeforebygging. Kurstilbud til lærere og foresatte om vansker/diagnoser og tips for tilrettelegging i skolen. Nivå 2: Selektive tiltak er rettet mot grupper med risiko. Eksempler: Foreldreveiledning, samspillsgruppe, konsultasjonsteam for vold og overgrep. gay dating france "GOD SKOLESTART" i 1. klasse med Zippys venner. "God skolestart" er et tverrfaglig prosjekt hvor ulike faggrupper deltar. Prosjektet retter seg mot våre nye elever som starter på 1. trinn i august, og det legges vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Prosjektet startet opp høsten 2008. De nye ngene er  sukker logg inn forsvaret 1. jun 2012 Studien som er gjennomført av doktorgradskandidat Solveig I. Holen ved Institutt for spesialpedagogikk og RBUP Øst og Sør hadde som hovedformål å evaluere effekten av skoleprogrammet Zippys venner i Norge. Holen disputerer 5. juni med sin avhandling ” Coping in children: Effectiveness of the 

Elever fra Bærland skole er med i Voksne for barns adventskalender på FB i desember. Følg med!Zippys venner -Følelser, mestring og støtte · - Beskrivelse og vurdering av tiltaket zzippys venner · - Grinnprinsipper i Zippys venner. SOSIALE HISTORIER. Langemyr skole - Sosiale historier med eksempler · Den røde skolen - Beskrivelse av sosiale historier · Teaching children with autism  venn eller kjæreste quiz Program med dokumentert effekt: Læring av sosial kompetanse: ART. ▷. De utrolige årene. ▷. Du og jeg og vi to. ▷. Zippys venner. ▷. 6. Page 7. Aggression replacement training. ▷ Evidensbasert treningsprogram for å erstatte aggressiv atferd med prososial atferd, målgruppa er aggressiv, voldelig og antisosial ungdom. hvor finne kjæreste aktiviteter Tid: Tysdag 2012 kl 18.00-20.00. Stad: Borgund skule. Tema: Zippys venner er ein del av satsinga på "psykisk helse i skulen". Dette er eit samarbeidsprosjekt etablert i 2004 mellom Sosial- og Helsedirektoratet,. Utdanningsdirektoratet og frivillege organisasjonar. I Lærdal nyttar me Zippys venner på dei.